SMART
Soluții Moderne pentru Antreprenoriat de succes în Rândul Tinerilor

Cod SMIS 141760

Este un proiect derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider de parteneriat și Asociația Inițiative pentru Europa, în calitate de Partener.

Parteneri proiect
Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație
Asociația Inițiative pentru Europa

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de sustinere a dezvoltarii economice si sociale in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud - Muntenia prin sprijinirea, incurajarea si dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor – infiintarea, monitorizarea si asigurarea sustenabilitatii a minim 21 start-up-uri in cadrul carora se vor crea minim 66 locuri de munca sustenabile. Proiectul vizeaza in mod direct un grup tinta de minim 350 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi din care cel putin 40 cu domiciliul/resedinta in mediul rural - care respecta criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului.

Esti student/studenta? Hai si tu!

0

Startup-uri finantate

0

Studenti

0

Locuri de munca

0

Stagii de practica

Obiectivele specifice

Principalele obiective pe care ni le-am propus atunci cand am inceput proiectul SMART

Obiectivul specific 1
Obiectivul specific 1
Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale in randul a minim 400 participanti la activitatile proiectului - prin activitati specifice de informare si constientizare (campanii online si offline)
Obiectivul specific 3
Obiectivul specific 3
Cresterea capacitatii de ocupare pe cont propriu si consolidarea potentialului antreprenorial a minim 21 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi - prin stagii de practica la angajatori care isi desfasoara activitatea in regiunile de implementare a proiectului, prin servicii personalizate de consiliere, consultanta in afaceri si mentorat si prin asigurarea infiintarii firmelor
Obiectivul specific 2
Obiectivul specific 2
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si a celor necesare in vederea integrarii pe piata muncii pentru minim 350 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi din care cel putin 40 cu domiciliul/resedinta in mediul rural - prin furnizarea unui program de formare autorizat cu tematica Competente antreprenoriale si oportunitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri
Obiectivul specific 4
Obiectivul specific 4
Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare functionarii, monitorizarea activitatii desfasurate si asigurarea sustenabilitatii celor 21 start-up-uri finantate din schema de antreprenoriat gestionata in cadrul proiectului care vor genera minim 66 noi locuri de munca sustenabile

Inscrie-te acum

Informatii si documente necesare pentru inscrierea in grupul tinta
Info: Inscrierea se realizeaza exclusiv prin completarea informatiilor in platforma proiectului

Pasul 1 – Completarea Formularului de preselecție disponibil in platforma proiectului

Pentru a te inscrie in grupul tinta trebuie sa faci click pe butonul de mai jos si sa completezi toate campurile din formular, ulterior vei fi contactat de catre un consultant al proiectului SMART pentru validarea aplicarii.

Pasul 2 – Transmiterea dosarului de grup țintă

Formular de înregistrare grup țintă - original
Declarație de participare in cadrul proiectului - original;
Copie a actului de identitate
Copie a certificatului de nastere
Copia ultimei diplome de studii absolvite (bacalaureat, licenta sau adeverinta care atesta obtinerea acesteia)
Copia certificatului de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
Adeverință emisă de Universitate din care sa rezulte anul de studii in care este înmatriculat studentul

Validarea candidatilor

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

1. Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii

2. Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul

3. Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi aici criteriile de eligibilitate). În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 20 de persoane)

4. Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programele proiectului

Noutati

Ultimele noutati si actualizari in legatura cu proiectul SMART

1 2 3