Despre proiect

Proiectul “SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor”, cod SMIS 141760 este un proiect derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider de parteneriat și Asociația Inițiative pentru Europa, în calitate de Partener.

0

Startup-uri finantate

0

Studenti

0

Locuri de munca

0

Stagii de practica

Cuantificarea proiectului

minim 400 participanți la campaniile de informare organizate
350 participanti la cursurile de Competente antreprenoriale, din care cel putin 40 din mediul rural
350 subventii distribuite participantilor la cursurile de Competente antreprenoriale
minim participanti 300 certificati dupa participarea la cursurile de formare antreprenoriala
derularea unui concurs de planuri de afaceri
minim 21 castigatori la concursul de planuri de afaceri
minim 24 persoane care participa la stagii de practica si beneficiaza de servicii de mentorat
consiliere/consultanta/mentorat si sprijin pentru infiintarea a minim 21 startup-uri
minim 21 startup-uri functionale pe o perioada de minim 18 luni
minim 66 locuri de munca nou create in cadrul startup-urilor
valoarea totală a proiectului 9.685.593,10 lei
31 Decembrie 2023 – data de finalizare a proiectului

Obiectivele specifice

Principalele obiective pe care ni le-am propus atunci cand am inceput proiectul SMART

Obiectivul specific 1
Obiectivul specific 1
Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale in randul a minim 400 participanti la activitatile proiectului - prin activitati specifice de informare si constientizare (campanii online si offline)
Obiectivul specific 3
Obiectivul specific 3
Cresterea capacitatii de ocupare pe cont propriu si consolidarea potentialului antreprenorial a minim 21 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi - prin stagii de practica la angajatori care isi desfasoara activitatea in regiunile de implementare a proiectului, prin servicii personalizate de consiliere, consultanta in afaceri si mentorat si prin asigurarea infiintarii firmelor
Obiectivul specific 2
Obiectivul specific 2
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si a celor necesare in vederea integrarii pe piata muncii pentru minim 350 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi din care cel putin 40 cu domiciliul/resedinta in mediul rural - prin furnizarea unui program de formare autorizat cu tematica Competente antreprenoriale si oportunitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri
Obiectivul specific 4
Obiectivul specific 4
Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare functionarii, monitorizarea activitatii desfasurate si asigurarea sustenabilitatii celor 21 start-up-uri finantate din schema de antreprenoriat gestionata in cadrul proiectului care vor genera minim 66 noi locuri de munca sustenabile

Criterii de eligibilitate pentru grupul tinta

1. Grupul tinta este format din studenti/doctoranzi inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta cu domiciliul/resedinta in toate regiunile Romaniei
2. Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunile de implementare a proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia
3. Persoana care doreste sa se inscrie este disponibila sa participe la activitatile proiectului si transmite toate documentele de inscriere solicitate
4. Nu este inscrisa in alt proiect similar finantat prin apelul de proiecte Innotech Student

Selectia participantilor

Selecția participanților se va realiza cu respectarea principiilor privind tratamentul egal, nediscriminarea și egalitatea de șanse. Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile.

Validarea candidatilor

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

1. Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii

2. Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul

3. Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi aici criteriile de eligibilitate). În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 20 de persoane)

4. Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programele proiectului